Nielstrup museumsforening
Referater

Nielstrup museum — Ekstraordinærgeneralforsamling 23.8.2022


Voldumcentret, Toftevej 1, Voldum.


Antal deltagere: 14


Deltagere fra bestyrelsen: Uffe, Benny, Susanne, Ruth, Poul, Rud,

Afbud: Minna (ferie)


Øvrige deltagere: Kirsten Bonde, Marianne Mondrup, Ellen Kjeldsen, Ninna Christensen, Birte Strandby Kristensen, Jytte Kejlberg, Emma Mogensen, Henning Lahn

Referat fra første ekstraordinærgeneralforsamling kl. 19.00*


Referent: Ruth Laugesen


Dirigent: Rud Laursen


Hent Referat som PDF fil [HER]


  1. Formanden bød velkommen og forklarede formålet med de to generalforsamlinger lige efter hinanden — dvs. behov for vedtægtsændringer efter Toves død.
  2. Vedtægtsændringer: Formanden gennemgik de forslåede ændringer i vedtægterne, som blev vist på storskærm. Alle tilstedeværende deltog aktivt ved at stille spørgsmål og kommenter forslagene og formanden rettede til, indtil alle var tilfredse. Ændringeme blev godkendt enstemmigt.

Kaffepause med boller, kage og hyggelig snak

Referat fra anden ekstraordinærgeneralforsamling — kl. 20.30

  1. Gennemgang af alle vedtægter: Alle vedtægterne blev læst igennem af de tilstedeværende. Der blev grinet højt over nogle af de gamle formuleringer i de oprindelige vedtægter og med en fælles indsats og en livlig debat, blev nogle af formuleringerne omdannet til et mere tidssvarende sprog, mens de nye formuleringer blev rettet lidt til.

Til sidst blev alle ændringerne godkendt af en enig forsamling.

  1. Hvordan får vi flere medlemmer (og flere besøgende)? Formanden berettede om bestyrelsens initiativer:
  2. Der er uddelt 700 foldere i lokalområdet sammen med Idrætsforeningens blad. Folderen fortæller lidt om museet og opfordrer folk til at melde sig ind i Nielstrup Museums Forening ved at betale 100 kroner om året.

ii,         Vi har planer om at arrangere 2-3 foredragsaftener med lokalhistoriske emner, i løbet af vintermånederne, som forhåbentlig pirrer til folks lokalhistoriske interesse.

  • Vi forsøger at blive synlig på Visit Århus' hjemmeside. Vi er i forhandling med kommunen, om vi kan komme med under deres betaling. Ellers skal vi selv betale 2500 om året.
  1. Vi forsøger at få artikler om museet i forskellige blad: Seniorbladet, Ældresagens blad, DSB-Ud og Se, Vital, Ude og Hjemme, osv.
  1. Inddragelse af medlemmer i den daglige drift: Tanken er at der i fremtiden tilstræbes at der altid er 2 personer til at modtage besøgende. Hvis der er tilslutning til forslaget blandt medlemmer, vil det betyde en stor aflastning af bestyrelsen, og samtidig betyde at medlemmer får mulighed for at få større kendskab til museet ved blandt andet at være med til rundvisninger. Man kan skrive sig på en vagtliste efter eget ønske, ca. 2-3 gange om året eller flere hvis man ønsker det. Der var desværre ikke tid til at drøfte dette emne, men medlemmer er velkomne til at kontakte bestyrelsen hvis de gerne vil prøve at være med i vagtplanen.
  2. Eventuelt: Der blev nævnt at bestyrelsen er i gang med at søge fondsmidler til at lave omfangsdræn, nye tagrender og kloak og til at skifte oliefyret ud med varmepumpe, for at 'fremtidssikre' bygningen, der danner rammen om museets samling.
  3. Afsluttende bemærkninger: Tusind tak til alle jer der mødte op og bidrog til at det blev en sjov og hyggelig aften, og tak også for jeres deltagelse i udformningen af de nye og mere tidssvarende vedtægter.


For berigtigelse se og download evt. PDF filen 


Referent: .

Dirigent'