Nielstrup museumsforening
Indkaldelse

Indkaldelse til : Hent indkaldelse [som PDF]Indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling i Nielstrup museum

23.08.2022 – kl. 19.00 på Voldumcentret, Toftevej 1, Voldum.Dagsorden:Vedtægtsændringer:


På Nielstrup Museums hjemmeside finder I bestyrelsens forslag til nye vedtægter.

Det som er skrevet med sort og rødt er de gamle vedtægter. Alt det som er skrevet med sort, skal bibeholdes. Alt det som er skrevet med rødt udgår hvis det bliver vedtaget. Det med blå skrift er ændringer og tilføjelser, som indgår som en del af vedtægterne, hvis det bliver vedtaget.Bestyrelsen foreslår, at der når vedtægtsændringerne er gennemgået og vedtaget i deres nye form

At der så med det samme indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling. Den 23.08.2022 – kl. 20.00 på Voldumcentret, Toftevej 1, Voldum.


Fordi at vedtægtsændringer skal vedtages på 2, på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger.23.08.2022 – kl. 20.00 på Voldumcentret, Toftevej 1, Voldum.


Dagsorden:


Vedtægtsændringer.


Hvordan får vi flere medlemmer? Når museet ansøger om økonomisk støtte er det en fordel, at der er en stor tilslutning til foreningen både i lokalsamfundet og udenfor det lokale område.  Og gerne et stort antal besøgende. Begge dele er noget som vi må arbejde frem imod.


Inddragelse af medlemmer i den daglige drift.


Tanken er at der altid skal være 2 personer til at modtage besøgende.


Hvis der er tilslutning til forslaget vil det betyde en stor aflastning af bestyrelsen, og betyde at medlemmer kan skrive sig på en vagtliste efter eget ønske, ca.  2-3 gange om året eller flere hvis man ønsker det.


 

Afslutning med Kaffe, kage og hyggeligt samvær.


 

Med venlig hilsen

På vegne af bestyrelsen

Rud Laursen

Formand i Nielstrup museums forening.